Sản Phẩm | Nhà Máy - Nhà Xưởng Cho Thuê

Cho Thuê Nhà Máy Trong Khu Công Nghiệp Cách Trung Tâm 31Km

Cho Thuê Nhà Máy Trong Khu Công Nghiệp Cách Trung Tâm 31Km

Cho Thuê Nhà Máy Trong Khu Công Nghiệp Cách Trung Tâm 31Km. Diện tích khuôn viên 8500m2. Diện tích xây dựng 4000m2. Diện tích nhà ...

Xem thêm
Cho Thuê Nhà Máy Mới Xây Dựng Ngoài Khu Công Nghiệp ở Long An

Cho Thuê Nhà Máy Mới Xây Dựng Ngoài Khu Công Nghiệp ở Long An

Cho Thuê nhà máy mới xây dựng mới 100% trong khu công nghiệp tại Long An, Diện tích đất khoảng 3200m2. Diện tích nhà xưởng chính là 2100m2 ...

Xem thêm
Cho Thuê Nhà Máy Mới Nằm Trong Khu Công Nghiệp Bình Dương

Cho Thuê Nhà Máy Mới Nằm Trong Khu Công Nghiệp Bình Dương

Cho thuê nhà xưởng mới xây dựng nằm ở trong cụm công nghiệp ở Bình Dương. Nhà xưởng mới xây dựng mới 100%. Diện tích nhà xưởng là 4000m2 bao ...

Xem thêm
Cho Thuê Nhà Máy Mới Xây Dựng Ngoài Khu Công Nghiệp ở Bình Dương

Cho Thuê Nhà Máy Mới Xây Dựng Ngoài Khu Công Nghiệp ở Bình Dương

Cho Thuê nhà máy mới xây dựng mới 100% tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Diện tích đất khoảng 6300m2. Diện tích nhà xưởng chính ...

Xem thêm
Cho Thuê Nhà Máy Mới Xây Dựng Trong Khu Công Nghiệp

Cho Thuê Nhà Máy Mới Xây Dựng Trong Khu Công Nghiệp

Cho thuê nhà xưởng mới xây dựng nằm ở trong khu công nghiệp. Nhà xưởng mới xây dựng mới 100%. Diện tích đất 5385m2. Diện tích nhà xưởng là 3247m2 ...

Xem thêm
Cho Thuê Nhà Xưởng Mới Xây Dựng Nằm Trong Khu Công Nghiệp Long An

Cho Thuê Nhà Xưởng Mới Xây Dựng Nằm Trong Khu Công Nghiệp Long An

Cho thuê nhà xưởng mới xây dựng nằm trong khu công nghiệp ở Long An. Khu nhà xưởng cho thuê gồm 20 nhà xưởng xây dựng tiêu chuẩn. Mỗi Nhà xưởng ...

Xem thêm